top of page

VISITATIONSPROCEDURE

VISITATIONSPROCEDURE

Visitationsproceduren for Lovnsbjergvang

Her kan du læse om den proces, der foregår, når en potentielt kommende beboer visiteres til et tilbud på Lovnsbjergvang efter følgende paragraffer i Serviceloven:

 

§66, stk. 1, nr. 5: Almindeligt socialpædagogisk opholdssted

§107: Midlertidigt botilbud til voksne

 

§104: Aktivitets- og samværstilbud

 

§85: Støtte i egen bolig

  • Vi modtager en henvendelse fra en kommunal sagsbehandler, konsulent eller forældre/pårørende. Såfremt henvendelsen er fra forældre/pårørende sikrer Lovnsbjergvang sig, at det er efter aftale med kommunal sagsbehandler ift. bevilling af opholdet.

  • Materiale vedrørende en potentiel beboer sendes til Lovnsbjergvangs leder, Charlotte Sehested. Materialet skal indeholde udredning fra psykiatri eller speciallæge, diverse psykologiske undersøgelser, handleplaner, referater fra tidligere forløb/tilbud og lignende – og evt. andet relevant materiale.

  • Den potentielle beboer besøger os sammen med forældre og sagsbehandler, så alle kan få et indtryk af hinanden.

  • På et visitationsmøde gennemgår Lovnsbjergvang herefter materialet, og sagen drøftes med vores konsulenter, psykiater og psykolog for at afklare, om beboeren vil kunne profitere af Lovnsbjergvangs tilbud.

  • Vurderes det samlet, at Lovnsbjergvang vil være et relevant match/tilbud til beboeren, visiteres den unge.

  • I forbindelse med visitationen afdækkes behovet for relevant skole-/uddannelses- og jobtilbud, så det sikres, at den kommende beboer har relevant tilbud ved indflytning.

  • Hvis den unge ikke magter eksterne tilbud, laves aftale med anbringende kommune om dagsaktiviteter på Lovnsbjergvang. 

Ender visitationsproceduren ud i, at den potentielle beboer tilbydes en plads på Lovnbjergvang, udarbejdes den kommunale sagsbehandler en handleplan, og vi laver i fællesskab en konkret indflytningsplan.

Læs mere om indflytningen på Lovnsbjergvang her

Vil du vide mere om vores visitations-procedure? 
Charlotte_Sehested_Lovnsbjergvang.jpg
KONTAKT

Charlotte Sehested

Leder

M : 51 23 85 30

E : charlotte@lovnsbjergvang.dk

bottom of page