top of page

DAGLIGDAGEN

DAGLIGDAGEN

En ganske almindelig dag på Lovnsbjergvang

Dagligdagen på Lovnsbjergvang følger som udgangspunkt den samme struktur hver dag. Det gør den, fordi struktur, genkendelighed og forudsigelighed er vigtige nøgleord for beboerne med ASF.

Der tages dog også store hensyn til individuelle behov. Derfor har hver beboer deres eget individuelle dags- og ugeprogram, hvor de f.eks. står op og går til ro på forskellige tidspunkter, afhængig af den dagsrytme, der passer bedst til den enkelte.

Her kan du se, hvordan en helt almindelig dag former sig på Lovnsbjergvang:

Morgen

 

Vores morgener begynder omkring kl. 7.00 for nogle beboere – senere for andre.

Nogle af beboerne står selv op og gør sig klar til dagen – andre får hjælp og støtte, bl.a. fra døgnvagten, inden han/hun går hjem og dagvagterne tager over.

 

Morgenmaden spiser beboerne på forskellige tidspunkter, afhængig af deres dagsprogram. Nogle har behov for at spise morgenmad alene, andre sammen med personale. Dette tilrettelægges altid individuelt og i samarbejde med den enkelte beboer.

Herefter er det tid til skole, uddannelse, STU eller dagsaktiviteter på Lovnsbjergvang. Transporten til skole/uddannelse i Skive foregår enten med vores egen bus eller offentlig transport (Midttrafik, bus 13). Dagsaktiviteter foregår enten på Lovnsbjergvang eller på Flyfabrikken.

Formiddag


Skolegang og dagsaktiviteter foregår oftest om formiddagen. Der er også dage, hvor beboerne er hjemme og har praktiske gøremål, som tøjvask og rengøring. Det afhænger helt af beboernes aktuelle situation.

Formiddagen bruges hovedsageligt administrativt og praktisk, så disse ting ikke optager tid, når der er behov for støtte til beboerne.

Frokost

Hvis de unge er tidligt hjemme fra skole, tager de som regel selv lidt frokost.

Eftermiddag

Vi har fælles eftermiddagshygge med beboere og ansatte kl. 15.30-16.00, hvor vi samles i opholdsstuen over frugt/brød og kaffe, the eller saft.

Beboerne har faste pligter ifm. deres ADL-træning, og de løses typisk om eftermiddagen. Der gøres rent på værelserne, vi vasker tøj, vi køber ind, laver mad og meget mere.

 

Fritidsaktiviteterne ligger typisk også om eftermiddagen, lige som gåture og anden motion lægges her, inden det bliver for sent på dagen.

Aften

Aftensmaden spiser vi sammen hver aften kl. 18.00 – beboere og personale. Med mindre en beboer har et aktuelt behov for at være sig selv, for det kan naturligvis også lade sig gøre.

Maden laver beboerne på skift sammen med de ansatte, som er på vagt, men alle hjælper til med at få maden på bordet – og af igen. Igen som en del af den daglige ADL-træning. 

For de beboere, som har overskud til det, samles vi i opholdsstuen hver aften. Her spiller vi brætspil, ser TV, taler om dagen og hygger os i det hele taget sammen.

Der er ro i huset, når klokken bliver 22.00.

Nat

Vores døgnvagt sover i vagtværelset, så beboerne kan altid få hjælp, uanset tidspunkt på døgnet.

Vil du vide mere
om vores hverdag på Lovnsbjergvang? 
Charlotte_Sehested_Lovnsbjergvang.jpg
KONTAKT

Charlotte Sehested

Leder

M : 51 23 85 30

E : charlotte@lovnsbjergvang.dk

bottom of page