top of page

INDFLYTNING

INDFLYTNING

Sådan flytter du ind på Lovnsbjergvang

Indflytningen på Lovnsbjergvang bliver altid tilrettelagt efter den nye beboers behov, så overgangen bliver så optimal som muligt.

Før indflytningen

For den kommende beboer og dennes familie er det vigtigt, at vi får så megen relevant viden som muligt inden indflytningen – om beboeren, familien, venner, evt. nuværende botilbud osv.


Vi kommer derfor gerne på hjemmebesøg, hvor vi afdækker den struktur, de rutiner og al den ”plejer”, beboeren har, og beboeren besøger Lovnsbjergvang.

 

Hjemmebesøg/besøg er starten på relationen og som oftest med deltagelse af Lovnsbjergvangs leder eller stedfortræder og den kommende kontaktperson. 


Besøgene planlægges efter behov og kan være få enkeltbesøg eller en kortere eller længere periode med faste besøg – for at skabe tryghed for beboeren og begyndende relation mellem beboboeren og nøglepersoner på Lovnsbjergvang.

Selve indflytningen


Indflytningen kan foregå på forskellige måder og planlægges altid helt individuelt.

 

For nogle beboere og deres familier giver det bedst mening, at der er sat en fast dato for indflytningen på Lovnsbjergvang.

 

For andre kan en indflytning starte med en række faste besøg uden eller med overnatning – step-by-step med en optrapningsplan for en periode – inden den egentlige indflytning.  

Den første tid efter indflytningen

Efter indflytningen gælder det om at skabe en meningsfuld og struktureret hverdag for beboeren – med tid og plads til at forholde sig til nye omgivelser og nye mennesker.

 

Da relationen er et vigtigt fundament for det videre forløb, har vi stor fokus på, at beboeren får mulighed for at lære sine kontaktpersoner at kende, samt introduceres til øvrige beboere og personale.

Vil du vide mere
om indflytningen på Lovnsbjergvang? 
Charlotte_Sehested_Lovnsbjergvang.jpg
KONTAKT

Charlotte Sehested

Leder

M : 51 23 85 30

E : charlotte@lovnsbjergvang.dk

bottom of page