top of page

FAGPERSON

Lovnsbjergvang i Fly ved Skive er godkendt

som bosted/botræningssted for 6 unge/voksne med en autismespektrumforstyrrelse

MÅLGRUPPE

Diagnoser, udfordringer og meget mere

Målgruppen for Lovnsbjergvang er unge/voksne fra hele landet i alderen 14 til 40 år, som har en diagnosticeret autismespektrumforstyrrelse.

Det kan f.eks. være normaltbegavede unge/voksne med autisme, Aspergers Syndrom eller lignende udviklingsforstyrrelser.

Ud over deres grundlæggende autismeforstyrrelser har beboerne ofte udfordringer svarende til ADD, ADHD og NLD. Herudover har mange også ledsagende udfordringer som depression, angst, stress, OCD og psykotiske gennembrud.

På Lovnsbjergvang er der dog altid fokus på ‘det hele menneske’ og ikke kun på diagnoserne og de store udfordringer, den enkelte beboer ofte har. Det skaber bedre livskvalitet for den enkelte og er en stor hjælp på vejen på et selvstændigt liv i egen bolig.

På Lovnsbjergvang
er der altid fokus på ‘det hele menneske’.

Det skaber den bedste livskvalitet i en hverdag fyldt med diagnoser og ledsagende udfordringer.

TILSYN

Tilsynets seneste konklusioner

"Socialtilsyn Midt vurderer, at Den selvejende Institution Lovnsbjergvang lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn."

Læs meget mere i tilsynets seneste rapport om Lovnsbjergvang på Tilbudsportalen.

 

Følg linket herunder og klik dig ind på afsnittet 'TILSYN'.

TILBUD

Tilbuddet på Lovnsbjergvang

Vores tilbud omfatter følgende ydelser:

  • §66, stk. 1, nr. 5: Almindeligt socialpædagogisk opholdssted

  • §107: Midlertidigt botilbud til voksne

  • §104: Aktivitets- og samværstilbud

  • §85: Støtte i egen bolig

  • Dagsaktiviteter

  • Støtte-mentorordninger eller
    §52 stk. 3, nr. 6 i alderen 12-67 år

METODER

KRAP, TEACHH og andre metoder

På Lovnsbjergvang anvender vi en række anerkendte, pædagogiske principper og metoder i det daglige arbejde med vores beboere.

 

Metoderne er særligt velegnede til personer med ASF (autismespektrumforstyrrelser).

DAGLIGDAGEN

Sammen om læring og udvikling

Hverdagen på Lovnsbjergvang er noget, vi er fælles om.

 

Vi hjælpes ad med at løse de praktiske opgaver, der skal til for at få en husholdning til at fungere. 

Tøjvask, madlavning, rengøring og lignende fungerer samtidig som botræning, så beboerne bliver klar til voksenlivet i egen bolig – evt. med støtte.

MULIGHEDERNE

Mulighederne inde, ude, i byen og i naturen.

Lovnsbjergvang er fyldt med muligheder, både i og uden for huset i Fly.

Vores fællesrum indbyder til samvær, samtale og samspil – men altid på beboernes præmisser. Udenfor er vores egen have og naturen helt tæt på.

Lidt længere nede ad vejen ligger Flyfabrikken, som vi samarbejder med. Og Skive er kun en bustur væk.

VÆRDIER

Hos os handler det om livskvalitet,

trygge rammer og plads til at være sig selv.
Præcis, som man er.

VISITATIONSPROCEDURE

Sådan visiteres den kommende beboer til Lovnsbjergvang

Når en potentielt kommende beboer visiteres til et ophold på Lovnsbjergvang, sker det efter en fastlagt procedure.

 

Det starter med en henvendelse fra sagsbehandleren til Lovnsbjergvang – og slutter (forhåbentlig) med en godkendelse og en indflytning.

VIDEO

Vores beboere bliver set, hørt og mødt i en tryg og hjemlig ramme

Leder Charlotte Sehested fortæller her om Lovnsbjergvang. 

 

Kig med og hør om stedet, værdierne, naturen og mulighederne.

Alle videoer
Vis
Charlotte_Sehested_Lovnsbjergvang.jpg

Vil du vide mere?
Ring til mig på 51 23 85 30

CHARLOTTE SEHESTED, LEDER
bottom of page